Plot 246,247 Llys Unwin, Llay

  • Shared Ownership

3 Llofft, 5 Person - Ty Par

Developers - Anwyl

House Type - Monmouth

  • Wrecsam
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 27.12.23 at 23:45

2 x Ty Par 3 Llofft, 5 Person ar gael ar y cynllun Rhan Berchnogaeth gyda Adra.

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft ac ymolchfa.

Ystafell Fyw - 4.40 x 4.43

Cegin / Ystafell fwyta 2.20 x 3.65

Lloft 1 / Bedroom 1 – 4.40 x 2.77

Lloft 2 / Bedroom 2 – 3.30 x 2.30

Ymolchfa / Bathroom – 2.07 x 1.90

Gwres canolog nwy

Ffenestri a drysau

gwydr dwbl UPVC

Gerddi yn y tu blaen a’r cefn

Ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd

Pris Marchnad Agored: £225,000 - Prisiad yn ddilys hyd at 26/09/2023 Mae prisiau'n agored i newid yn dibynnu ar werth y farchnad ar y dyddiad prynu

Blaendal o 5%

% i brynu Isafswm 25% gyda Chyfran uchaf 75% (Pryniant cychwynnol)

Rhent = 2.75% o'r ecwiti sy'n weddill ynghyd â thal gwasanaeth

Engraifft:

Prynu cyfran o 25% = £56,250

Ecwiti sy'n weddill = £168,750*2.75% = £4,640.63

Rhent = £386.72 pcm + Tal Gwasanaeth i'w gadarnhau


Blaenoriaeth 1 (06/09/2023 - 04/10/2023)

Preswylio / neu deulu agos – Ardal Cyngor Cymuned Llay – Un blwyddyn cyn daliadaeth neu mewn cyflogaeth llawn amser o fewn ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 6 mis cyn y daliadaeth arfaethedig.

Preswylio blaenorol / neu deulu agos - Ardal Cyngor Cymuned Llay – cyfnod o 5 mlynedd di-dor neu cyflogaeth blaenorol o fewn Ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 5 mlynedd

Os nad oes unigolyn yn cyrraedd y gofynion uchod gan Tai Teg ayb ac ar ôl hysbysu / masnacha mewn papur newydd yn ardal Wrecsam am o leiaf 4 wythnos:

Blaenoriaeth 2 (04/10/2023 - 01/11/2023)

Fel yr uchod – ond ar gyfer - Gwersyllt, Rosset ac Ardal Cyngor Cymmuned Gresford. (i gynnwys marchnata ychwanegol ayb).  

Blaenoriaeth 3 (01/11/2023 - 29/11/2023)

Os nad oes blaenoriaeth 1 na blaenoriaeth 2 – ar ôl 8 wythnos – agor i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Blaenoriaeth 4 (29/11/2023 - 27/12/2023)

Os nad oes ymgeisydd yn cymhwyso yn blaenoriaeth 3 o fewn 12 wythnos – yna, bydd unrhyw berson, yn barn Adra neu’r Cyngor sydd a Angen Tai yn cael ei drin fel person cymwys

Barod mis Rhagfyr 2023

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL12 0QL
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£225,000 Minimun 25% - 75% (Initial purchase) Minimum 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English