Plot 231, 232 & 233 Llys Gardner, Llay, Wrecsam

  • Shared Ownership

3 x eiddo canol a diwedd teras 3 Llofft 5 Person ar gael

  • Wrecsam
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 20.12.23 at 23:45

3 x eiddo canol a diwedd teras 3 Llofft 5 Person ar gael ar y cynllun Rhan Berchnogaeth gyda Adra.

Datblygwyr – Anwyl

Math Ty – Monmouth

Plot 231 - diwedd teras

Plot 232 - canol teras

Plot 233 - diwedd teras

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft ac ymolchfa.

Gwres canolog nwy, ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC, gerddi yn y tu blaen a’r cefn gyda ardal parcio oddi ar y ffordd.

Pris Marchnad Agored: £225,000 - Prisiad yn ddilys hyd at 26/09/2023 Mae prisiau'n agored i newid yn dibynnu ar werth y farchnad ar y dyddiad prynu

Lleiafswm blaendal o 5% (yn dibynnu ar y benthyciwr)

Canran i brynu: Isafswm o 25% - 75% (pryniant cychwynnol).

Rhent = 2.75% o'r ecwiti sy'n weddill ynghyd â thal gwasanaeth

Engraifft:

Prynu cyfran o 25% = £56,250

Ecwiti sy'n weddill = £168,750*2.75% = £4,640.63

Rhent = £386.72 pcm + Tâl Gwasanaeth (I'w gadarnhau)

Meini Prawf Preswyl:

Blaenoriaeth 1 (03/07/2023 – 31/07/2023)

Preswylio / neu deulu agos – Ardal Cyngor Cymuned Llay – Un blwyddyn cyn daliadaeth neu mewn cyflogaeth llawn amser o fewn ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 6 mis cyn y daliadaeth arfaethedig.

Preswylio blaenorol / neu deulu agos - Ardal Cyngor Cymuned Llay – cyfnod o 5 mlynedd di-dor neu cyflogaeth blaenorol o fewn Ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 5 mlynedd.

Os nad oes unigolyn yn cyrraedd y gofynion uchod gan Tai Teg ayb ac ar ôl hysbysu / masnacha mewn papur newydd yn ardal Wrecsam am o leiaf 4 wythnos:

Blaenoriaeth 2 – (01/08/2023 - 29/08/2023)

Fel yr uchod ond ar gyfer - Gwersyllt, Rosset ac Ardal Cyngor Cymmuned Gresford. (i gynnwys marchnata ychwanegol ayb).  

Blaenoriaeth 3 – (30/08/2023 - 27/09/2023)

Os nad oes blaenoriaeth 1 na blaenoriaeth 2 ar ôl 8 wythnos – agor i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Blaenoriaeth 4 – (28/09/2023)

Os nad oes ymgeisydd yn cymhwyso yn blaenoriaeth 3 o fewn 12 wythnos – yna, bydd unrhyw berson, yn barn Adra neu’r Cyngor sydd a Angen Tai yn cael ei drin fel person cymwys.

Yn barod Awst 2023.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Llay, LL12 0QG
  • Cod Post: LL12 0QG
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£225,000 Percentage to purchase: Minimun 25% - 75% (Initial purchase) Rent = 2.75% of remaining equity plus service charges. Example: Purchase 25% share = £56,250. Remaining Equity = £168,750*2.75% = £4,640.63. Rent = £386.72 pcm + Service Charge (TBC) Minimum 5% deposit (depending on lender)

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English