Plot 22, 23 & 24 Lon Caer Seion, Conwy

3 x Tŷ Pâr 2 Llofft 4 Person

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 07.03.21 at 23:45

3 x Tŷ Pâr 2 Llofft 4 Personar gael ar y Cynllun Rhentu Canolradd gyda Adra.

Tŷ 2 ystafell wely gyda Cegin ystafell fyw a dwy lofft dwbl.

Rhent Misol: £568.40 - Mae’n rhaid i’r rhent gael ei dalu mis o flaen llaw drwy Ddebyd Uniongyrchol neu ddull tebyg.

Tâl Gwasanaeth oddeutu £32.08 y mis

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Conwy

Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arall.

Rydym yn caniatau anifeiliad anwes yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.

Plot 22 – Pen Teras

Plot 23 – Canol Teras

Plot 24 – Pen Teras

Barod i'w osod: Mai 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL32 8BA
  • Cod Post: LL32 8BA
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£600.48 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal =£568.40

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English