Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 21 & 22 Kinnerton Meadows, Kinnerton Lane, Higher Kinnerton

  • Shared Equity

2 x Byngalo 2 Lofft

Plot 21 - Wedi Ei Werthu Ar Amod

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.05.19

2 x byngalo 2 llofft ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 70% - £164,995

Tâl Gwasanaeth Blynyddol: £145.45

Blaendal o 5%

Math o Ddeiliaeth: rhydd-ddaliad

Meini Prawf Cysylltiad Lleol Mi fydd rhaid i chi gyfarfod y meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer cartrefi fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i:

Blaenoriaeth 1:- 08/01/2019

(a) Yn byw yn ardal Higher Kinnerton, Broughton, Penymynydd a Penyffordd ac wedi gwneud hynny yn barhaus am y tair blynedd yn olynol cyn dyddiad y cais; neu

(b) wedi byw neu cyflogi o fewn ardal Higher Kinnerton, Broughton, Penymynydd a Penyffordd ac wedi gwneud hynny am gyfnod cyfan o dair blynedd ac yn dymuno dychwelyd neu symud i'r ardal; neu

(c) yn cael ei gyflogi ar hyn o bryd yn ardal Higher Kinnerton, Broughton, Penymynydd a Penyffordd ac wedi gwneud hynny yn barhaus am y tair blynedd yn olynol cyn dyddiad y cais;

(d) brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wŷr neu wyres sydd yn byw yn ardal Higher Kinnerton, Broughton, Penymynydd a Penyffordd ar hyn o bryd ac wedi gwneud hynny am o leiaf dair yn olynol blynyddoedd; neu

Blaenoriaeth 2:- 04/02/2019 (e) yn cael ei ystyried ym marn resymol y Cyngor i fod mewn angen mewn Tai Fforddiadwy;

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

· Mae ffi asesu o £75.00

· Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol i sicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH4 9BE
  • Cod Post: CH4 9BE
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£235,707 £164,995 Minimum 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English