Plot 20, 21, 10 & 11 Lon Caer Seion, Conwy

4 X Tŷ Pâr 3 Llofft

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 07.03.21 at 23:45

4 x Tŷ Pâr 3 Llofft ar gael ar y Cynllun Rhentu Canolradd gyda Adra.

Tŷ cyfoes 3 ystafell wely gyda'i yrru ei hun. Cegin / ystafell fwyta fawr gyda drysau patio yn arwain at yr ardd gefn

  • Gwres canolog LPG
  • Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC
  • Gerddi yn y tu blaen a’r cefn
  • Ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd
Rhent Misol: £649.60 - Mae’n rhaid i’r rhent gael ei dalu mis o flaen llaw drwy Ddebyd Uniongyrchol neu ddull tebyg.

Tâl Gwasanaeth oddeutu £32.60 y mis

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Conwy

Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arall.

Rydym yn caniatau anifeiliad anwes yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.


Barod i'w osod: Plot 20 & 21 yn barod Mai 2021 & Plot 10 & 11 yn barod Awst 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL32 8BA
  • Cod Post: LL32 8BA
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£681.68 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal =£649.60

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English