Plot 2 Cwrt Arthur, Rhewl, Rhuthun, LL15 2TZ

  • Shared Equity

Tŷ Par 3 Llofft

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.01.20

Tŷ Par 3 lofft ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 68% - £111,741

Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mi fydd rhaid i chi gyfarfod y meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer cartrefi fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i:

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Rhyd Y Byll, Rhewl, Ruthin LL15 2TZ, UK
  • Cod Post: LL15 2TZ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£165,000 £111,741 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English