Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 2 a Plot 3 Maes y Garn, Nefyn, Gwynedd

  • Discounted S106 Properties

Plot 2 - Wedi ei werthu ar amod


2 x Tŷ 3 Llofft Canol Teras

  • Gwynedd
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 13.03.19

Mae’r eiddo yn dŷ canol teras 3 llofft gyda mynedfa a grisiau yn arwain i’r llawr cyntaf, ystafell gawod lawr grisiau, cegin, ystafell fyw/ystafell fwyta cynllun agored ( gyda lle tan addas i osod tan llosgi coed), 3 llofft ac ystafell ymolchi teulu. Mae lle parcio i ddau gar oddi ar y ffordd a gardd cefn gyda glaswellt.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL53 6HD
  • Cod Post: LL53 6HD
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£170,000 £119,000 20%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English