Plot 2, 24, 8, 3, 4 & 7 Gwel y Foel, Dinas

 • Rent To Own

Eiddo par - 2 ystafell 4 person

*(Photos are examples only, may be some variances on certain plots)

 • Gwynedd
 • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 02.08.21 at 12:00

6 x eiddo 2 ystafell wely ar gael ar y cynllun Rhent I Brynu gan Adra

Prif nodweddion y cartrefi

 • 2 lecyn parcio oddi ar y lon I pob eiddo
 • Ffram goed a wal frics
 • Cegin fodern
 • System wresogi ASHP a PV’s yn pob eiddo
 • Llecyn agored yn rhan o’r stad
Plis noder isafswn incwm cartref dylid eu hystyried ydy : £34,080

Rhent misol : £639.45 & Tal Gwasanaeth : £26.13

Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £639.45.

Aswiriedig Byrddaliol 6 mis, fydd wedyn yn parhau ar sail misol.
Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Gwynedd.

Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arall.

Bydd anifeiliad yn cael eu caniatau ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.


Plot 2 a 24 - Barod Tachwedd 2021

Plot 8 - Barod Rhagfyr 2021

Plot 3, 4 a 7 - Barod Hydref/ Tachwedd 2021

Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: LL54 7YQ
 • Cod Post: LL54 7YQ
 • Ystafelloedd Gwely: 2
 • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£180,000 £639.45 £639.45

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English