Plot 18, 21, 22 & 25 Ffordd Ddraenen Wen, Penyffordd

  • Shared Equity

4 x Ty Pâr 3 Lofft

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.06.20 at 23:45

4 x Tŷ Par 3 ystafell wely ar gael ar y CynllunRhan Ecwiti.

Mae'r tŷ yn cynnwys ystafell fyw yn arwain at ystafell fwyta cegin cynllun agored, gyda drysau Ffrengig yn agor allan i'r ardd yn y cefn. Mae tair ystafell wely wedi eu lleoli ar y llawr cyntaf wrth ochr ystafell ymolchi deuluol.

Pris Fforddiadwy £119,000

Mae'r eiddo yn rhydd-ddaliad gyda thâl gwasanaeth o £179.00

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1 - 06/03/2020 - 03/04/2020
Wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn cymuned Penyffordd, neu gyda chysylltiad lleol cryf i’r ward drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 - 04/04/2020 - 02/05/2020
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Hope, Leeswood, Buckely Bestre East, Buckley Pent Robin, Ewlo, Hawarden, Broughton NE, Broughton S and Higher Kinnerton.

Blaenoriaeth 3 - 01/06/2019 - 25/07/2019
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir y Fflint yn gyfan, gydag amser cymhwyso yn lleihau o 3 mlynedd i 2 mlynedd. Blaenoriaeth 4 Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, 2 a 3 bydd anghenion preswyl yn ymestyn i gynnwys Siroedd Dinbych a Wrecsam gydag amser cymhwyso yn lleihau o 2 mlynedd i 12 mis.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

You will be required to sign a Legal Charge which is a legal document that secures the 30% equity. Flintshire County Council will charge a fee of £300 for preparing this document.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH4 0FZ
  • Cod Post: CH4 0FZ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£200,000 £140,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English