Plot 155 & 156 Bron y Castell, Abergele

2 x Tŷ 3 Llofft Math Highfield

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 12.07.19

Eiddo 3 lofft ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy Cartrefi Conwy.

Mae’r cartref tair ystafell wely wedi’i leoli ar safle datblygiad dymunol Bron y Castell yn Abergele. Mae’r cartref teuluol hwn yn cynnwys prif ystafell wely eang, dwy ystafell wely arall ac ystafell ymolchi i rannu. Mae’r ystafell fyw yng nghartref Highfield ar flaen y tŷ, yn ogystal â thŷ bach i lawr y grisiau. Mae’r ystafell fyw yna’n arwain at gegin ac ardal fwyta cynllun agored, sy’n agor allan i’r ardd drwy’r drysau patio.

Rhent Misol: £540

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn neu weithio yn Cyngor Conwy am y 12 mis blaenorol.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

I drefnu ymweliad neu am fanylion pellach am yr eiddo cysylltwch â Cartrefi Conwy ar 0345 601 5605 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0300 124 0040.

Barod i'w osod Awst / Medi 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL22 8FN
  • Cod Post: LL22 8FN
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent Misol £540 £540

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English