Plot 153 & 154 Bron y Castell, Abergele

2 x Eiddo 2 Lofft Math Oakley

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 12.07.19

2 x Eiddo 2 lofft ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy Cartrefi Conwy.

Mae'r cartref 2 ystafell wely hwn wedi'i leoli ar ddatblygiad Bron y Castell yn Abergele. Yn y blaen mae lolfa fawr sy'n arwain i mewn i'r gegin / man bwyta cynllun agored, gyda thoiled lawr grisiau defnyddiol a chwpwrdd storio yng nghanol y cartref. Gellir cael mynediad i'r ardd trwy ddrysau patio dwbl i ymestyn y gofod byw. I fyny'r grisiau mae prif ystafell wely, yr ail ystafell wely ac ystafell ymolchi a rennir.

Rhent Misol £460

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn neu weithio yn Cyngor Conwy am y 12 mis blaenorol.

yddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0345 601 5605 neu am fanylion pellach am yr eiddo cysylltwch â Tai Teg ar 0300 124 0040.

Barod i'w osod Awst / Medi 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL22 8FN
  • Cod Post: LL22 8FN
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent Misol £460 £460

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English