Plot 151 Bron y Castell, Abergele

  • Rent To Own

Tŷ Par 2 Lofft

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 12.07.19

Tŷ par 2 llofft math Stratford ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhentu i'w Brynu.

Rhent misol o £625

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm net y cartref dros £30,000 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Barod i'w osod Awst / Medi 2019

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu am fanylion pellach am yr eiddo cysylltwch â Tai Teg ar 0300 124 0040.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL22 8FN
  • Cod Post: LL22 8FN
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£625 £625

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English