Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 14 Fairoaks Drive

Tŷ Par 3 Llofft

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.06.19

Eiddo Tŷ Pâr 3 Ystafell Wely ar gael i'w rentu

Rhent Misol £600 gyda £600 o Blaendael

Eiddo newydd ei adeiladu sy'n cynnwys lolfa, cegin / ystafell fwyta ac ystafell gotiau ar y llawr gwaelod. Mae yna dair ystafell wely ac ystafell ymolchi deuluol gyda chawod dros y bath. Man parcio oddi ar y ffordd o flaen yr eiddo ac yn y cefn mae gardd gaeedig.

Ni all y landlord ystyried tenantiaid sy'n derbyn budd-daliadau tai na anifeiliaid anwes.

Am wybodaeth pellach cysylltwch â Town and Country ar 01244 830000 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.or.uk

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Mae tâl asesu tenant o £72 gan gynnwys TAW ar gyfer y person cyntaf a £60.00 gan gynnwys TAW ar gyfer pob person ychwanegol dros 18 oed yn daladwy cyn ceisio geirda a gwiriadau credyd. Derbynnir tenantiaid yn amodol ar wiriadau boddhaol ac yn ôl disgresiwn y landlord. Bydd angen blaendal daliad na ellir ei ad-dalu (£ 100 fel arfer) hefyd.

Oni nodir yn wahanol, caiff pob eiddo rhent ei osod am gyfnod o chwe mis o dan Denantiaeth Aswiriedig Byrlys. Er mwyn paratoi'r dogfennau cyfreithiol, codir tâl o £132 gan gynnwys TAW. Os bydd y Landlord, ar ddiwedd y denantiaeth, yn cytuno i adnewyddu'r denantiaeth bydd y tenant yn talu ffi o £48.00 gan gynnwys TAW.

Ready To Let: Dechrau Mai 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Fairoaks Drive, Connah's Quay, Deeside CH5 4RR, UK
  • Cod Post: CH5 4RR
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£600 £600

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English