Plot 14 & 15 Broad Oak View, Northop

  • Shared Equity

2 x Tŷ Par 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 13.10.20 at 23:45

Tŷ pâr 2 lofft ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris Fforddiadwy 70% - £1136,500

Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1:19/08/2020 - 13/10/2020
a) bod wedi byw neu weithio yng Connah's Quay yn barhaus ers 3 blynedd, neu fod â chysylltiad lleol cryf â'r gymuned fel rhiant, brawd, chwaer, plentyn, taid neu nain neu ŵyr neu wyres sy'n byw yn y gymuned ac sydd wedi bod yn preswylio yno am o leiaf dair blynedd ddi-dor. Wedi hynny, rhoddir blaenoriaeth i:

Blaenoriaeth 2:14/10/2020 - 10/11/2020
b) fel uchod ond gan agor allan i gymunedau cyfagos Connah's Quay Golftyn, Connah's Quay Central, Connah's Quay Wepre, Shotton West, Aston, Ewlo and Northop

Blaenoriaeth 3: 11/11/2020 - 08/12/2020
Pe na bai unrhyw brynwr arfaethedig yn cael ei nodi, cymwysterau fel y nodir yn a), a b) bod y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir y Fflint gyfan. Cyfnod o dair blynedd, yn cael ei leihau i ddwy flynedd.

Blaenoriaeth 4: 09/12/2020
Os na chaiff unrhyw brynwr arfaethedig ei nodi o a), b) c), bod y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i holl Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac y bydd y cyfnod cymhwyso yn cael ei ostwng ymhellach i 12 mis.

Bydd angen £75.00 ffi asesu arnom i dalu am ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn cadw'r eiddo i chi wrth i ni gynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.


Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH7 6EP
  • Cod Post: CH7 6EP
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£195,000 £136,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English