Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 13, 14 and 15 Lôn yr Dderwen, Conwy

  • Rent To Own

3 x Tŷ Pâr 2 Lofft 4 Person

Pris Farchnad Agored £195,000

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.06.19

3 x Tŷ Pâr 2 Lofft 4 Person ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhentu i'w Brynu drwy Cartrefi Cymunedol Gwynedd.

Pris Farchnad Agored: £195,000

Rhent Misol of £724

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Gonwy.

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm net y cartref dros £39,000 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Gonwy.

Barod i'w osod Hydref 2019

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar 0300 123 8084 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL32 8AR
  • Cod Post: LL32 8AR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£195,000 Rhent - £724 £724

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English