Plot 11, Ffordd Eryri, Hendre,Caernarfon, LL55 2UR

  • Rent To Own

Eiddo 2 lofft math Rhuddlan ar gael drwy'r Cynllun Rhent i'w Brynu gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd.

Eiddo ar gael Rhagfyr 2019.

  • Gwynedd
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 17.07.19

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 2 lofft ac ystafell ymolchi.

Gwres canolog nwy. Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC.

Mae gerddi yn y cefn ac ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd.

Rhent misol yn £629.00 gyda £629.00 o flaendal.

Mae tal gwasanaeth o £2.88 yr wythnos (£150 y flwyddyn)

Bydd blaenoriaeth i ymgeiswyr sy'n byw neu weithio yn ardal Sir Gwynedd.

Plis noder bod angen isafswm incwm cartref o £30,000 i ymgeisio.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL55 2UR
  • Cod Post: LL55 2UR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£167,500 £629.00 y mis £629.00 rhent a £629.00 o flaendal

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English