Plot 11, 18 & 20 Brook Meadow, Penyffordd

  • Shared Equity

3 Ty x 3 llofft ar gael

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

3 Ty x 3 llofft ar gael drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti drwy Ddatblygwr Preifat.

Pris Marchand Agored: £220,000

Pris Fforddiadwy: £154,000 (70% o'r pris marchnad agored)

Isafswm blaendal o 5% o bris y farchnad agored (Yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais).

Barod o gwmpas Mawrth 2023

Freehold


Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mi fydd rhaid i chi gyfarfod y meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer cartrefi fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i:

Blaenoriaeth 1 - 08/06/2022 - 06/07/2022 Wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn cymuned Penyffordd, neu gyda chysylltiad lleol cryf i’r ward drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 - 07/07/2022 - 04/08/2022 Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Hope, Leeswood, Buckely Bestre East, Buckley Pent Robin, Ewlo, Hawarden, Broughton NE, Broughton S and Higher Kinnerton.

Blaenoriaeth 3 - 05/08/2022 - 02/09/2022 Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir y Fflint yn gyfan, gydag amser cymhwyso yn lleihau o 3 mlynedd i 2 mlynedd.

Blaenoriaeth 4 Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, 2 a 3 bydd anghenion preswyl yn ymestyn i gynnwys Siroedd Dinbych a Wrecsam gydag amser cymhwyso yn lleihau o 2 mlynedd i 12 mis.We will require £75.00 assessment fee to cover our administration costs for the assessment. This fee will also hold the property for you whilst we carry out the necessary checks. This fee is non-refundable.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 3 Rhos Rd, Penyffordd, Chester CH4 0JR, UK
  • Cod Post: CH4 0GS
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£220,000 £154,000 minimum 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English