Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 10 Lon yr Eglwys, Rhewl, LL15 1TG

 • Shared Equity

Tŷ Par 2 Llofft

 • Sir Ddinbych
 • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.04.19

Tŷ Par 2 llofft ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 80% - £138,000

Isafswm blaendal o 5% o'r pris marchnad agored (dibynnol ar y benthyciwyr)

Treth y Cyngor: Band F

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mi fydd rhaid i chi gyfarfod y meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer cartrefi fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i:

Blaenoriaeth 1 - (15/11/2018)

 1. Person sydd wedi byw/preswylio o fewn Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl am gyfnod di-dor o 5 mlynedd yn union cyn y bwriad i fyw mewn uned Tai Fforddiadwy.
 2. Person sydd wedi byw yn flaenorol yn ardal Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl am gyfnod di-dor o 5 mlynedd sydd yn dymuno symud yn ôl fel ei brif breswylfa.
 3. Person sydd wedi gweithio yn ardal Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl am o leiaf 5 mlynedd neu wedi ymddeol yn dilyn gwaith yn ardal Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl o fewn y 2 flynedd diwethaf yn dilyn gwaith yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.
 4. Person sydd wedi gadael llety clwm fel ei brif breswylfa ac sydd wedi byw neu weithio yn ardal Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl am o leiaf 5 mlynedd.
 5. Person sydd yn weithiwr allweddol sy’n gweithio yn ardal Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl ac sy’n dymuno byw yn yr ardal – nid oes angen cyfnod cymhwyso.
 6. Person sydd yn symud i’r ardal i ofalu am berthynas / gyfaill agos sydd yn gymwys fel y nodir uchod (1).

Blaenoriaeth 2 (13/12/2018)

Os nad oes person addas wedi ei adnabod, bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i gymunedau cyfagos o Aberchwiler, Llanfair DC, Ruthun, Dinbych, Llanrhaeadr, Tremerchion, Trefnant, Efenechtyd.

Blaenoriaeth 3 (07/02/2019)

Yn yr achos lle nad oes person cymwys wedi ei adnabod, bydd y meini prawf amodau preswylio yn ymestyn i radiws o 5 milltir nes bod person cymwys yn cael ei ganfod.

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: Rhewl
 • Cod Post: LL15 1TJ
 • Ystafelloedd Gwely: 2
 • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£172,500 £138,000 Isafswm 5% o'r pris marchnad agored (dibynnol ar y benthyciwyr)

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English