Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 1 Lon y Dderwen, Ffordd Sychnant, Conwy

  • Shared Equity

Fflat Llawr Gwaelod 2 Ystafell Wely

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.06.19

Fflat llawr gwaelod 2 ystafell wely ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 70% - £122,500

Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Daliadaeth yr eiddo yw Llesddaliad, rhent tir o £1 am 999 mlynedd a Thâl Gwasanaeth Blynyddol o £1050 (manylion a ddarparwyd gan y Datblygwr, holwch y datblygwr cyn talu'r ffi cadw)

Meini Prawf Cysylltiad Lleol - I ddilyn

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Parc Sychnant, Conwy LL32 8SB, UK
  • Cod Post: LL32 8AR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£175,000 £122,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English