Plot 1, 5, 6, 9, 10 & 23 Gwel y Foel, Dinas

 • Rent To Own

Eiddo pâr - 3 ystafell 5 person

 • Gwynedd
 • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 02.08.21 at 12:00

6 x eiddo 3 ystafell wely ar gael ar y cynllun Rhent i Brynu gan Adra

Prif nodweddion y cartrefi

 • 2 lecyn parcio oddi ar y lon I pob eiddo
 • Ffram goed a wal frics
 • Cegin fodern
 • System wresogi ASHP a PV’s yn pob eiddo
 • Llecyn agored yn rhan o’r stad

Plis noder isafswn incwm cartref dylid eu hystyried ydy : £41,972


Rhent misol : £735.88 & Tal Gwasanaeth : £26.13

Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £735.88.

Aswiriedig Byrddaliol 6 mis, fydd wedyn yn parhau ar sail misol.Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Gwynedd.

Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arall.

Bydd anifeiliad yn cael eu caniatau ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.


Plot 1 & 23 - Barod diwedd Hydref 2021

Plot 5, 6, 9 & 10 - Barod Tachwedd/ Rhagfyr 2021

Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: LL54 7YQ
 • Cod Post: LL54 7YQ
 • Ystafelloedd Gwely: 3
 • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£220,000 £735.88 £735.88

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English