Plot 1 & 38 Byngalo Ar wahán - Maes Famau, Llanbedr

2 x Byngalo Ar wahán 2 Llofft 3 Person

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 15.07.20 at 23:45

2 x Byngalo ar wahán 2 llofft 3 person ar gael drwy Clwyd Alyn ar y cynllun rhent canolraddol.

Datblygiad Unigryw Carbon Isel ym mhentref lled-wledig Llanbedr ar gyrion Tref Rhuthun.

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw, cegin / ystafell fwyta, 1 ystafell wely ddwbl ac 1 ystafell wely sengl.

Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer Cymunedol, Adeiladu ffrâm bren gyda ffenestri pren, gerddi yn y tu blaen a'r cefn, dreif ar gyfer parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 2 gar gyda phwyntiau gwefru ceir trydan.

Rhent Misol: £636 - gyda £55 - £60 o Tâl Gwasanaeth y Mis

Blaendal 1 mis o rhent ac 1 mis o rhent ymlaen llaw

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1 a) Ymgeiswyr sydd wedi byw yng Nghymuned Llanbedr D C neu wedi cael eu cyflogi am gyfnod parhaus o yn o leiaf 5 mlynedd ar adeg gwneud y cais. b) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu wedi cael eu cyflogi o fewn radiws o 5 milltir i Llanbedr D C am gyfnod parhaus o 5 o leiaf blynyddoedd ar adeg y cais. c) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu wedi bod yn gyflogedig o fewn radiws o 10 milltir i Llanbedr D C am gyfnod parhaus o 5 o leiaf blynyddoedd ar adeg y cais.

Blaenoriaeth 2 a) Ymgeiswyr sydd wedi byw yng nghymuned Llanbedr D C neu wedi cael eu cyflogi am gyfnod o 3 blynedd ar adeg gwneud y cais b) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu wedi cael eu cyflogi o fewn radiws o 5 milltir i Llanbedr D C am gyfnod o 3 blynedd ar adeg gwneud y cais. c) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu wedi cael eu cyflogi o fewn radiws o 10 milltir i Llanbedr D C am gyfnod parhaus o 3 blynedd o leiaf ar adeg y cais.

Blaenoriaeth 3

a) Ymgeiswyr sydd wedi byw o'r blaen yng nghymuned Llanbedr D C am gyfnod o 5 mlynedd o leiaf ac sy'n dymuno dychwelyd i fyw yno; b) Ymgeiswyr sydd angen symud i gymuned DC Llanbedr er mwyn rhoi neu dderbyn cefnogaeth i / gan aelod uniongyrchol o'r teulu (a ddiffinnir fel rhiant neu blentyn) sydd wedi byw yn y gymuned am gyfnod parhaus o 5 mlynedd o leiaf. .

Blaenoriaeth 4 Ymgeiswyr sydd â chynnig cadarn neu sydd wedi derbyn cyflogaeth yn ddiweddar yng nghymuned Llanbedr D C, ac na fyddent fel arall yn gallu manteisio ar y cynnig oherwydd diffyg tai fforddiadwy.

Blaenoriaeth 5 Ymgeiswyr sy'n bodloni unrhyw un o'r meini prawf uchod mewn perthynas â Sir Ddinbych yn ei chyfanrwydd.

Ar gael: Mai 2020

Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a Clwyd Alyn ar 0800 183 5757 neu I gofrestru cysylltwch a Tai Teg ar 0345 601 5605

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL15 1BF
  • Cod Post: LL15 1BF
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£695 £695

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English