Cyfryngau Cymdeithasol

Pennard & Tre Allt, Bryn Pyder Road, Bryn Pydew, Cyffordd Llandudno

2 x Eiddo 3 lofft

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.05.19

2 x Eiddo 3 lofft ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy Cartrefi Conwy.

Mae'r eiddo yn cynnwys cegin/ystafell fwyta, ystafell fyw gyda 3 llofft a ymlochfa.

Rhent Misol: £560

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn neu weithio yn Cyngor Conwy am y 12 mis blaenorol.

yddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Barod i'w osod diwedd Mehefin 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Llandudno Junction LL31 9QA, UK
  • Cod Post: LL31 9QA
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£560 £560

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English