Cyfryngau Cymdeithasol

  Parc Aberkinsey, Rhyl

  • Rent To Own

  Cyfle gwych i gael eiddo 3 ystafell wely drwy’r cynllun rhentu i berchnogi yn Parc Aberkinsey, Rhyl.

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

  Tai 3 ystafell wely Chester yn Parc Aberkinsey, Rhyl. Rhent misol o £670.00

  Plot 173 & 174 yn barod Mehefin 2018

  Plot 297 & 298 yn barod Gorffennaf 2018

  Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm net y cartref rhwng £16,000 a £60,000 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

  · Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

  · Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

  · Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

  Landlord: Pennaf http://www.pennafgroup.co.uk/

  Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: PArc Aberkinsey, Rhyl, LL18 4U
  • Cod Post: LL18 4DU
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo:

  Gwerth Eiddo

  Pris Marchnad AgoredPris FforddiadwyBlaendal fydd ei angen
  £670.00 Mis

  Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

  Arbed i'r rhestr fer

  Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

  Angen Cymorth?

  Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

  Ffôn: 0845 6015605
  Ebost: info@taiteg.org.uk

  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English