Cyfryngau Cymdeithasol

Mayfield Park, Chester Road, Saltney

  • Rent To Own

Cyfle gwych i gael eiddo 3 ystafell wely drwy’r cynllun rhentu i berchnogi yn Mayfield Park, Saltney

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ 3 ystafell wely yn Mayfield Park, Saltney. Rhent misol o £750.00

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm net y cartref dros £40,000 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Landlord: Pennaf http://www.pennafgroup.co.uk/

Codi'r ffi asesu o £75.00

Ni ddylai'r rhent fod yn fwy na 30% o incwm net misol eich cartref.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Saltney, Chester CH4 8RH, UK
  • Cod Post: CH4 8FA
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English