Cyfryngau Cymdeithasol

Marine Parade, Tywyn

  • Discounted S106 Properties

Pedwar plot newydd ar werth o dan y Cynllun Eiddo Adran 106 ar Ddisgownt yn Nhywyn gan Tai Dyfi.

  • Gwynedd
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.06.19

Pedwar plot tair lloft gyda pharcio, wedi ei lleoli ar lan y môr Tywyn. Bydd gan y tai hyn y dechnoleg a'r ffitiadau modern diweddaraf.

Bydd angen i ymgeisydd fod gyda chysylltiad lleol o fyw am o leiaf 5 mlynedd yng nghyngor cymuned Tywyn neu gyngor cymuned union gyfagos.

Bydd ffi asesu o £75 yn daladwy

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Marine Parade, Tywyn LL36 0DE, UK
  • Cod Post: LL36
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£169,950 £129,950 lleiafswm o 5% yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English