Cyfryngau Cymdeithasol

Lon y Mes, Abergele

  • Shared Ownership

Tŷ Pâr 3 llofft

Wedi Ei Werthu Ar Amod

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 25.07.18

Mae’r eiddo yn rhan o gynllun rhanberchenogaeth ac mae cyfran o 40% ar gael

£59,000 yw’r pris am y gyfran o 40% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £226.98 a Thâl Gwasanaeth o £1.51 y mis.

Mae’n dy bâr gyda thair ystafell wely, lolfa, cegin/ystafell bwyta. Mae ganddo’r fantais o ardd i’r ffrynt a gardd i’r cefn, a pharcio preifat hefo garej.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Clwyd Alyn ar 0800 183 5757

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Lon y Mes, Abergele, LL22 7JG
  • Cod Post: LL22 7JG
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£59,000 (40%) £228.49 (rhent misol) Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English