Lon Lelog, Rhyl

Ty 2 Lofft 3 Person

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 13.10.19

Eiddo 2 loft, 3 person ar gael drwy'r cynllun rhent Fforddiadwy gyda Grwp Cynefin.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin, 2 lofft, ac ymolchfa. Gwres canolog nwy, Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC, Gerddi yn y tu blaen a’r cefn gyda Ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd

Rhent Misol: £448.76

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Y Rhyl am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol.

Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Y Rhyl yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau Rhuddlan, Dyserth, Prestatyn cyn agor allan i Sir Ddinbych.

Ar gael Tachwedd: 2019

Ni ddylai'r rhent fod yn fwy na 30% o incwm misol eich cartref.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL18 4JP
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£448.76 £448.76

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English