Cyfryngau Cymdeithasol

14 Lon Bedw, Cyffordd Llandudno

  • Shared Equity

Tŷ Canol Teras 2 Lofft

Wedi Ei werthu Ar Amod

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 01.05.19

Tŷ canol teras 2 lofft ar werth drwy'r Cynllun CRhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 70% £101,500

Mae angen blaendal o 5%

Mae'r eiddo yn cynnwys cegin / ystafell fwyta, ystafell fyw, dwy ystafell wely i fyny'r grisiau gyda wardrobau / storfa gosodedig a ystafell ymolchi. Gardd y tu ôl gyda man parcio. Mae'r eiddo'n elwa o wres canolog nwy a gwydr dwbl UPVC.

Daliadaeth yr eiddo yw Lesddaliad.

https://www.rightmove.co.uk/pr...

I gofrestru diddordeb neu i drefnu gwylio, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Mae ffi asesu o £75.00

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

BLAENORIAETH 1 20/09/2018 - 18/10/2018
i) Ymgeiswyr sydd wedi byw yng Nghyffordd Llandudno am gyfnod o 15 mlynedd, Gweithiwr allweddol mewn swydd, neu'n wedi cael cynnig swydd llawn amser neu mewn hirdymor llawn amser yn Cyffordd Llandudno
ii) Ymgeiswyr sydd wedi byw Cyffordd Llandudno am gyfnod o 10 mlynedd.
Person mewn cyflogaeth llawn amser, hirdymor yng Nghyffordd Llandudno
Person sydd wedi byw neu weithio yn y Cyffordd Llandudno ers dros 20 mlynedd,
iii) Ymgeiswyr sydd wedi byw yng Nghyffordd Llandudno am gyfnod o 5 mlynedd
Ymgeiswyr sy'n symud i gyffordd Llandudno i ofalu am berthynas agos neu garcharorion oedrannus sy'n byw yn y gymuned.

BLAENORIAETH 2 19/10/2018 - 16/11/2018
Os na ddarganfyddir unrhyw ddeiliaid addas fel uchod, bydd y meini prawf preswyl lleol yn cael eu hagor i gymunedau cyfagos Deganwy, Conwy Marl a Llanrhos, yna i Mochdre, Llandudno, Craig y Don, yna i Fae Penrhyn Wedi hynny i'r

BLAENORIAETH 3 17/11/2018 - 08/12/2018
Os nad oes person dynonedig wedi adnabod fel y nodir uchod, bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i'r Sir gyfan.

BLAENORIAETH 4 - 09/12/2018 - 20/12/2018
Os nad oes person dynonedig wedi adnabod yn flaenorol, ymgeiswyr sydd wedi byw yn y Bwrdeistref Sirol yn flaenorol, neu mewn ardal cyngor cymuned wledig gyfagos y tu allan i'r Fwrdeistref Sirol.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Lon Bedw, Llandudno Junction LL31 9FE, UK
  • Cod Post: LL31 9FE
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£145,000 £101,500 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English