Cyfryngau Cymdeithasol

9 Llys Pont y Garreg, Yr Wyddgrug

  • Shared Ownership

Fflat Llawr Cyntaf 1 Llofft


  • Sir Fflint
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.06.19

Mae’r eiddo yn rhan o gynllun rhanberchenogaeth ac mae cyfran o 70% ar gael

£50,000 yw’r pris am y gyfran o 70% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas i ddilyn a Thâl Gwasanaeth o 20.00 y mis.

Fflat llawr cyntaf gyda un ystafell wely, lolfa a Chegin. Mae ganddo’r fantais o ardd i’r cefn.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Clwyd Alyn ar 0800 183 5757

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0345 601 5605

Codi'r ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Llys Pont Y Garreg, Wrexham Street, Mold CH7 1EZ, UK
  • Cod Post: CH7 1EZ
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£50,000

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English