Cyfryngau Cymdeithasol

Llys Ambrose, Yr Wyddgrug

  • Shared Equity

Ty 3 Llofft Pen Teras

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 12.11.18

Eiddo pen teras 3 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 70% £136,500

Mae angen blaendal o 5%

Mae'r eiddo'n cynnwys, ystafell fyw, cegin / ystafell fwyta, ystafell dderbynfa ar wahân a ddefnyddir ar hyn o bryd fel ystafell chwarae. Mae tair ystafell wely i fyny'r grisiau, dau ohonynt yn dwbwl, cwpwrdd dillad yn ystafell wely mawr ac ystafell ymolchi teulu. Gardd breifat yn y cefn gydag ardal decio a gwair artiffisial, a parcio oddi ar y ffordd. Mae'r eiddo'n elwa o wres canolog nwy a gwydr dwbl UPVC trwy gydol y flwyddyn.

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad

I gofrestru diddordeb neu i drefnu gwylio, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

https://www.rightmove.co.uk/pr...

Mae ffi asesu o £ 75.00

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1 - 17/09/2018 - 12/11/2018

Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio yn ddi-dor yn Nhref yr Wyddgrug (Wardiau - Gorllewin yr Wyddgrug, Dwyrain yr Wyddgrug, Yr Wyddgrug Broncoed a De Ddwyrain yr Wyddgrug) am 3 blynedd, neu ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol cryf neu pherthynas agos yn byw yn Nhref yr Wyddgrug, sydd wedi bod yn byw yn Nhref yr Wyddgrug am o leiaf dair blynedd yn ddi-dor * Perthynas agos - priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wyrion

Blaenoriaeth 2 - 13/11/2018 - 11/12/2018
Meini prawf fel uchod, ond yn agor i gymunedau cyfagos Gwernymynydd, Gwernaffield, Helygain, Llaneurgain, New Brighton ac Argoed.

Blaenoriaeth 3 - 12/12/2018 - 09/01/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), a 2) mae'r meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir y Fflint gyfan. Bydd y cyfnod o dair blynedd yn cael ei leihau i ddwy flynedd.

Blaenoriaeth 4 - 10/01/2019 - 04/02/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), 2) 3, mae'r meini prawf preswyl lleol yn cael eu hagor i Fwrdeistref Sirol Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol gyfan, a rhaid lleihau'r cyfnod cymhwyso ymhellach i 2 flynedd a wedi'i leihau ymhellach i 12 mis.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Llys Ambrose, Mold CH7 1GU, UK
  • Cod Post: CH7 1GU
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£195,000 £136,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English