Honeysuckle, Penymynydd Road, Penymynydd

Tŷ Teras 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 17.02.20

Tŷ teras dwy ystafell wely. Cyntedd wrth gerdded i mewn i’r adeilad, cegin ar flaen yr eiddo gyda phopty â sawl lefel, hob nwy a ffan echdynnu. Ystafell fyw yn y cefn gyda drysau patio yn arwain at ardd laswellt fechan.

Toiled ar y llawr gwaelod a chwpwrdd storio o dan y grisiau.

Dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi gyda chawod dros y bath i fyny’r grisiau.

Mae carpedi wedi’u cynnwys yn ogystal â maes parcio yn y cefn.

Rhent Misol £546.21

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Penymynydd a Penyffordd e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Hope, Higher Kinnerton, Caergwrle, Broughton, Dobshill, Buckley and Leeswood

Blaenoriaeth 3 –
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan

I fod yn gymwys rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan amser neu llawn amser ond rhaid bod ag incwm gros y flwyddyn o £16,000 - £45,000)

Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda Tai Teg i wneud cais am eiddo ac ein nod yw asesu cais i fod ar gofrestr Tai Teg o fewn 5 diwrnod gwaith

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH4 9LJ
  • Cod Post: CH4 0LJ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£546.21 £546.21

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English