Cyfryngau Cymdeithasol

Hirwaen, Wrecsam

  • Shared Equity

Fflat ail lawr 2 llofft

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 01.03.19

Eiddo ar gael drwy Grŵp Cynefin

Cynllun Rhan Ecwiti - Angen blaendal o 5%

Fflat ail lawr 2 llofft

Pris fforddiadwy 70% - £77,000

I ddatgan diddordeb neu I drefnu ymweliad a'r eiddo

Cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Codi'r ffi asesu o £75.00

Gweler isod am Feini prawf Cysylltiad Lleol

Blaenoriaeth 1: 14/08/2018 - 10/09/2018

• Wedi byw neu fod â chysylltiad teulu agos yn Ward Brynffynnon am 1 mlynedd cyn y dyddiad cwblhau, neu

• Bod mewn gwaith llawn amser parhaol (o leiaf 30 awr yr wythnos) yn Ward Brynffynnon am 6 mis cyn y dyddiad cwblhau, neu

• Wedi byw yn flaenorol a bod ganddynt gysylltiad teuluol agos yn Ward Brynffynnon am gyfnod am 5 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 11/09/2018 - 08/10/2018

• Fel uchod, gan gynnwys ardal Gymunedol Esclusham, Offa, Grosvenor, New Broughton a Choedpoeth.

Blaenoriaeth 3: 09/10/2018 - 05/11/2018

• Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Blaenoriaeth 1 neu 2, bydd y meini prawf yn ymestyn i pobl cymwys o Wardiau Tref Acton, Parc Borras, Erddig, Garden Village, Hermitage, Little Acton, Maesydre, Queensway, Rhosnesni, Smithfield, Stannsty, Whitegate a Wynnstay.

Blaenoriaeth 4: 06/11/2018

• Os nad oes person dynodedig fel y nodwyd uchod, yna rhaid trin unrhyw berson sydd mewn angen Tai Fforddiadwy fel Person Cymwys.Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Wrexham LL11 3EF, UK
  • Cod Post: LL11 3EF
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£110,000 £77,000 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English