Cyfryngau Cymdeithasol

Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Broadway 3 Llofft

8 x Eiddo 3 Ystafell Wely Math Broadway

Eiddo pen teras 3 ystafell wely wedi ei adeiladu yn ddiweddar a'i lleoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor.


  • Gwynedd
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Mae'r eiddo yn cynnwys mynedfa gyda chegin/ystafell fwyta yn arwain oddi arno, ystafell gotiau i lawr y grisiau gyda w.c. ac ystafell fyw gyda drysau patio yn arwain allan i'r ardd gefn.

Mae yna 3 ystafell wely, gyda en-suite i'r prif ystafell wely ac ystafell ymolchi teulu.

Lleolir yr eiddo o fewn pellter byr Ysbyty Gwynedd. Mae Bangor ei hun yn cynnig llawer o fwynderau megis siopau, bwytai a bariau. Mae gan Bangor ei Phrifysgol ei hun hefyd.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL57 2QR
  • Cod Post: LL57 2QR
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£650.00 £650.00 blaendal a £650.00 rhent

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English