Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Evesham 2 Lofft

1 x Eiddo 2 Ystafell Wely Math Evesham

Tŷ canol-deras 2 ystafell wely wedi ei adeiladu o'r newydd a'i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor.


  • Gwynedd
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.07.19

Mae'r eiddo yn cynnwys mynedfa gyda chegin yn arwain oddi arno, ystafell gotiau a ystafell fwyta. Mae gan yr ystafell fwyta ddrysau patio sy'n arwain allan i'r ardd gefn.

Mae gan yr eiddo 2 ystafell wely, pob un gyda ystafell ymolchi en-suite.

Lleolir yr eiddo o fewn pellter byr Ysbyty Gwynedd. Mae Bangor ei hun yn cynnig llawer o fwynderau megis siopau, bwytai a bariau. Mae gan Bangor ei Phrifysgol ei hun hefyd.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ennill incwm cartref o £24,000 i ymgeisio.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL57 2QR
  • Cod Post: LL57 2QR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£580.00 £580.00 blaendal a £580.00 rent

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English