Cyfryngau Cymdeithasol

Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Evesham 2 Lofft

3 x Eiddo 2 Ystafell Wely Math Evesham

Tŷ canol-deras 2 ystafell wely wedi ei adeiladu o'r newydd a'i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor.


  • Gwynedd
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Mae'r eiddo yn cynnwys mynedfa gyda chegin yn arwain oddi arno, ystafell gotiau a ystafell fwyta. Mae gan yr ystafell fwyta ddrysau patio sy'n arwain allan i'r ardd gefn.

Mae gan yr eiddo 2 ystafell wely, pob un gyda ystafell ymolchi en-suite.

Lleolir yr eiddo o fewn pellter byr Ysbyty Gwynedd. Mae Bangor ei hun yn cynnig llawer o fwynderau megis siopau, bwytai a bariau. Mae gan Bangor ei Phrifysgol ei hun hefyd.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL57 2QR
  • Cod Post: LL57 2QR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£580.00 £580.00 blaendal a £580.00 rent

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English