Cyfryngau Cymdeithasol

Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Evesham 3 Llofft

4 x Eiddo 3 Llofft Math Evesham

Mae 4 tŷ canol-teras 3 ystafell wely wedi eu hadeiladu o'r newydd a'i lleoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor ar gael drwy'r cynllun rhentu canolraddol.


  • Gwynedd
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Mae'r eiddo'n cynnwys mynedfa gyda chegin yn arwain oddi arno, ystafell gotiau a chwpwrdd storio. Mae yna ystafell fwyta hefyd gyda drysau patio sy'n arwain allan i'r ardd gefn.

Mae yna 3 ystafell wely, gyda en-suite i'r prif ystafell wely, ac ystafell ymolchi teuluol hefyd.

Lleolir yr eiddo o fewn pellter byr Ysbyty Gwynedd. Mae Bangor ei hun yn cynnig llawer o fwynderau megis siopau, bwytai a bariau. Mae gan Bangor ei Phrifysgol ei hun hefyd.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL57 2QR
  • Cod Post: LL57 2QR
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£630.00 £630.00 deposit and £630.00 rent

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English