Cyfryngau Cymdeithasol

Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Avon 2 Lofft

7 x Eiddo 2 Lofft Math Avon

Rhent canolraddol gyda Chartrefi Conwy, 7 x ty 2 lloft sydd newydd gael eu hadeiladu ac wedi eu lleoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor.

  • Gwynedd
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Mae 7 eiddo ar gael i'w rhentu o dan y cynllun Rhent Canolraddol yn Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor.

Rhent £560.00 y mis

Mae'r eiddo'n cynnwys mynedfa gyda chegin ac ystafell fwyta yn arwain ohono. Ystafell fyw gyda drysau patio yn arwain allan i'r ardd gefn. Ystafell gotiau lawr grisiau gyda thoiled.

Mae 2 ystafell wely ac mae 1 ystafell ymolchi teulu.

Tu allan, mae gardd cefn caeedig gyda ffens.

Mae ffenestri gwydr dwbl a gwres canolog nwy.

Bydd ffi asesu o £75.00 yn daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL57 2QR
  • Cod Post: LL57 2QR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£560.00 £560 blaendal a £560 rhent o flaenllaw.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English