Flat 2, Ty Llwyfen, Bae Colwyn

Ail-osod, Fflat 1 ystafell wely, 2 berson ar gael drwy'r Cynllun Rhent Canolraddol gyda Cartrefi Conwy.

Eiddo'n barod 18/12/2019.

  • Conwy
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 11.12.19

Fflat fawr, un ystafell wely wedi'i hadeiladu mewn ardal boblogaidd ym Mae Colwyn.

Mae system mynediad drws, lifft a pharcio dynodedig.

Mae'r eiddo'n cynnwys,

Ystafell fyw, ystafell wely, cegin ac ystafell ymolchi

Drysau mewnol pren, gyda dodrefn chrome

Gwres canolog nwy wedi'i danio gan foeler effeithlon gyda rheolaeth amser

Pwyntiau ffon yn yr ystafell fyw a'r cegin

Pwyntiau teledu a lloeren yn yr ystafell fyw a'r ystafell wely

Cegin gyda gorffeniadau o ansawdd uchel

Larymau mwg a synwyryddion gwres

Ystafell ymolchi wen yn cynnwys baddon, basn ymolchi a thoiled gyda ffitiadau crom.

I fod yn gymwys rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan amser neu llawn amser ond rhaid bod ag incwm gros y flwyddyn o £16,000 - £45,000)

Mae'n rhaid i’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL29 7DD
  • Cod Post: LL29 7DD
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£400.00 rhent £400.00 blaendal

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English