Fflat 4 Stryd y Farchnad, Caergybi

Fflat llawr cyntaf fodern 1 ystafell wely ar gael diwedd Mehefin 2019


  • Ynys Môn
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 12.08.19

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw/cegin cynllun agored, 1 ystafell wely dwbl ac ystafell ymolchi.

Mae mynedfa cymunedol o'r ffordd gyda sustem drws diogel, ardal cwrt cymunedol i'r bloc gyda gwasanaeth glanhau ar gyfer yr ardaloedd cymunedol.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL65 1UN
  • Cod Post: LL65 1UN
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£99.22 yr wythnos i'w drafod

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English