Flat 1 , 2 & 3, 40 Brighton Road, Rhyl

1 Bedroom 2 Person Apartments

  • Sir Ddinbych
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 18.10.19

Mae’r eiddo wedi ei adnewyddu yn 2019 ac wedi ei leoli yng nghanol tref Y Rhyl. Mae'r fflat yn cynnwys ystafell fyw/ cegin. Ni chynhwysir unrhyw nwyddau gwynion. 1 ystafell wely ddwbl, ystafell ymolchi fawr gyda chawod trydan dros y bath. Cynhwysir rhywfaint o fleindiau a gorchuddion llawr. Gwres canolog nwy. Lle parcio. System drws cymunol gyda system ‘intercom’. Band Eang Ffibr 2 Cyflym Iawn ar gael (>67Mbps cyflymder llwythos i lawr)

Rhent Misol £360.00 a Tál Gwasanaeth £40.90

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1 –
Cysylltiad lleol â Rhyl neu Rhuddlan e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd, neu person sydd yn weithiwr allweddol sy’n gweithio yn yr ardal ac sy’n dymuno byw yn yr ardal.

Blaenoriaeth 2 –
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Prestatyn & Gallt Melyd; Dyserth; Bodelwyddan; Llanelwy; Trefnant; a Thremeirchion, Cŵm & Waen

Blaenoriaeth 3 –
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir Ddinbych cyfan

Ar gael dechrau Medi 2019

Ni ddylai'r rhent fod yn fwy na 30% o incwm misol eich cartref.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Cyngor Sir ddinbych ar 01824 706000 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0345 601 5605

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL18 3HF
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£400.90 £400.90

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English