Fflat 2 a 6 Burton House, Stryd Waterloo, Bangor, LL57 1DS

Ar gael i rentu 2x Fflat/Sdiwdio

Fflat Un Ystafell Wely / Stiwdio mewn datblygiad newydd wedi'i lleoli ar y Stryd Fawr yn Ninas Bangor.

1 Llofft, 2 berson ar y mwyafrif ond yn fwy addas ar gyfer person sengl


  • Gwynedd
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.01.21 at 17:00

Fflat Un Ystafell Wely / Stiwdio mewn datblygiad newydd wedi'i lleoli ar y Stryd Fawr yn Ninas Bangor yn cynnig mynediad hawdd i'r siopau, archfarchnadoedd a'r holl fwynderau lleol eraill sydd gan Fangor i'w gynnig.

Mae’r eiddo wedi ei gwblhau i safon uchel ac yn cynnig yn gryno:-Ystafell Wely Dwbl, ystafell gawod en-suite gyda thoiled a sinc. Lolfa a chegin cynllun agored gydag offer (oergell/rhewgell dan gownter, popty a hob)

Mae'r eiddo'n elwa o olchdy cymunedol. Gwresogyddion darfudiad trydan modern a ffenestri gwydr dwbl.

Tra fod y denantiaeth yn un fyrddaliol sicr am gyfnod o 6 mis, mi fydd wedyn yn parhau ar sail misol, Cyn belled a cedwir at dermau’r denantiaeth, mae ein hymrwymiad i chi yn un tymor hir.


Dim ysmygwyr, myfyrwyr nag anifeiliad anwes. Dim cyflesterau parcio

Mae'r eiddo'n agored i ymgeiswyr o Wynedd.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL57 1DS
  • Cod Post: LL57 1DS
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£366.00 £366.00

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English