Fflat 1, 66 Wellington Road, Rhyl

Fflat 1 gwely hunangynhwysol ar y llawr gwaelod

  • Sir Ddinbych
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Fflat 1 gwely hunangynhwysol ar y llawr gwaelod ar y cynllun rhent canolraddol ar gael drwy Clwyd Alyn.

Mae'r fflat 1 ystafell wely eang hwn ar y llawr gwaelod, yn gwbl hunangynhwysol, yn cynnwys cegin / ystafell fyw, ystafell wely ddwbl ac ystafell ymolchi. Mae ganddo fynediad uniongyrchol i iard gefn sydd wedi'i chynnwys. Gwres canolog nwy. Intercom diogel.

Rhent Misol: £364.57

Barod i'w osod: Diwedd Awst 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 1LA
  • Cod Post: LL18 1LA
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£364.57 £364.57

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English