Cyfryngau Cymdeithasol

  Elmwood, Bae Colwyn

  Fflatiau Un a Dwy Lofft

  Cynllun Rhent Canolraddol

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

  Ar gael yn fuan

  Un ystafell wely £400 y mis

  Dwy ystafell wely £500 y mis

  Cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely ym Mae Colwyn, dim ond 0.5 milltir o ganol y dref. Mae

  adeilad y fflat yn adeilad presennol wedi'i ailwampio yn llawn, gydag estyniad yn y cefn. Gan fod yr

  eiddo wedi’u lleoli yn ardal gadwraeth Bae Colwyn, mae gan rai o’r fflatiau y budd o gael ffenestri

  crom wedi’u cadw, gan roi naws golau ac ysgafn iddynt.

  Mae pob fflat gyda digon o le ac yn cynnwys cegin newydd, ystafell ymolchi newydd a charpedi

  newydd drwyddynt.

  Mae gan rai fflatiau gegin agored ac ardaloedd byw, tra bod rhai â chegin ar wahân a lolfa ar wahân.

  Mae lifft o fewn y bloc er budd preswylwyr, yn ogystal â’r budd o barcio oddi ar y ffordd.

  Mae Bae Colwyn yn cynnig sawl amwynder fel ysgolion, gorsaf drenau, sawl siop ac archfarchnad, yn

  ogystal â llawer o fariau a bwytai. Mae’r bloc hefyd wedi’i leoli'n agos i lan y môr, sy’n

  cynnwys milltiroedd o draethau tywodlyd a bwyty ym meddiant y cogydd enwog, Bryn Williams.

  Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL29 7DA
  • Cod Post: LL29 7DA
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

  Gwerth Eiddo

  Pris Marchnad AgoredPris FforddiadwyBlaendal fydd ei angen
  O £400.00 mis

  Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

  Arbed i'r rhestr fer

  Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

  Angen Cymorth?

  Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

  Ffôn: 0845 6015605
  Ebost: info@taiteg.org.uk

  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English