Cyfryngau Cymdeithasol

Eiddo 1 Llofft - Elmwood, Bae Colwyn

Fflatiau Un Lofft

Cynllun Rhent Canolraddol

  • Conwy
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 01.01.19

Ar gael yn fuan

Un ystafell wely £400 y mis. Angen blaendal o £400

Fflatiau un ystafell wely ym Mae Colwyn, dim ond 0.5 milltir o ganol y dref. Mae

adeilad y fflat yn adeilad presennol wedi'i ailwampio yn llawn, gydag estyniad yn y cefn. Gan fod yr eiddo wedi’u lleoli yn ardal gadwraeth Bae Colwyn, mae gan rai o’r fflatiau y budd o gael ffenestri crom wedi’u cadw, gan roi naws golau ac ysgafn iddynt.

Mae pob fflat gyda digon o le ac yn cynnwys cegin newydd, ystafell ymolchi newydd a charpedi newydd drwyddynt.

Mae gan rai fflatiau gegin agored ac ardaloedd byw, tra bod rhai â chegin ar wahân a lolfa ar wahân.

Mae lifft o fewn y bloc er budd preswylwyr, yn ogystal â’r budd o barcio oddi ar y ffordd.

Mae Bae Colwyn yn cynnig sawl amwynder fel ysgolion, gorsaf drenau, sawl siop ac archfarchnad, yn ogystal â llawer o fariau a bwytai. Mae’r bloc hefyd wedi’i leoli'n agos i lan y môr, sy’n cynnwys milltiroedd o draethau tywodlyd a bwyty ym meddiant y cogydd enwog, Bryn Williams.

Am fanylion pellach cysylltwch â Cartrefi Conwy ar 0300 1240040

Barad i'w osod Tachwedd 2018

Codi'r ffi asesu o £75.00

Ni ddylai'r rhent fod yn fwy na 30% o incwm misol eich cartref

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL29 7DA
  • Cod Post: LL29 7DA
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
O £400.00 mis £400.00

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English