Depo Dobshill, Chester Road - 2 Lofft

8 x Ty Teras 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 25.10.19

8 x Ty Par 2 Lofft ar gael drwy NEW Homes ar y cynllun rhent canolraddol.

Blaendal: £535.00 Rhent Misol: I'w gadarnhau

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1 -
Cysylltiad lleol â Dobshill e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Bwcle, Penyffordd, Penymynydd and Drury.

Blaenoriaeth 3 –
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Ar gael Chwefror 2020

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a North East Wales Homes ar 01352 701400 neu I gofrestru cysylltwch a Tai Teg ar 0345 601 5605

Ni ddylai'r rhent fod yn fwy na 30% o incwm misol eich cartref .

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: CH5 3LZ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£543.55 £543.55

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English