Cynllun Prynu Cartref Sir Ddinbych - Rhewl

  • Homebuy

Prynu Cartref Sir Ddinbych - Rhewl

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Mae arian Prynu Cartref ar gael yn ardal Rhewl i gynorthwyo ymgeiswyr sydd gyda ddiddordeb prynu eiddo o’u dewis eu hunain ar y farchnad agored drwy gynnig benthyciad Prynu Cartref rhwng 30% - 50% o’r pris prynu. Hyn yn ddibynnol ar dermau ac amodau.

Byddwn yn asesu ceisiadau yn nhrefn dyddiad cofrestru ar y gofrestr Tai Teg.

Am fanylion pellach dilynwch y linc isod:

https://beta.llyw.cymru/prynu-cartref-cymru?_ga=2.198559849.770663266.1527255687-510748751.1509617578

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post:
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English