Cyfryngau Cymdeithasol

Cynllun Prynu Cartref Parc Cenedlaethol Eryri

  • Homebuy

Prynu Cartref Parc Cenedlaethol Eryri

  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.03.19

Mae arian Cymorth Prynu ar gael i gynorthwyo ymgeiswyr sydd gan ddiddordeb prynu eiddo o’u dewis eu hunain ar y farchnad agored drwy gynnig benthyciad Cymorth Prynu o 20% o’r pris prynu.

Hyn ddibynnol ar dermau ac amodau, ac ar gael yn adaloedd y Parc yn unig (rhestr wedi ei hamgau).

Byddwn yn asesu ceisiadau yn nhrefn dyddiad cofrestru ar y gofrestr Tai Teg.

Am fanylion pellach dilynwch y linc isod:

https://beta.llyw.cymru/prynu-cartref-cymru?_ga=2.198559849.770663266.1527255687-510748751.1509617578

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Parc nacional Snowdonia, Gwynedd, UK
  • Cod Post:
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English