Croes Atti, Oakenholt - 4 x Fflat 2 Lofft Ail Lawr

4 x Fflat 2 Lofft Ail Lawr

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.01.20

Rhandy gyda 2 ystafell wely wedi’i adeiladu yn y dull traddodiadol sydd â lolfa, cegin, 2 ystafell wely ac ystafell ymolchi. Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa a chegin gyda gofod ar gyfer oergell-rhewgell, peiriant golchi dillad a phopty. Mae’r ystafell ymolchi’n cynnwys, toiled, basn golchi dwylo a chawod dros y bath.

Mae gorchudd llawr finyl wedi’i osod ar y llawr yn yr ystafell ymolchi a’r gegin.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn yr adeilad. Mae man parcio wedi’i ddarparu – un gofod i bob eiddo

Rhent: £495

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Oakenholt a Fflint e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Flint Mountain, Bagillt, Llaneurgain, Northop Hall, Cei Connah and Shotton

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Barod i'w osod Mehefin 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5WN
  • Cod Post: CH6 5WN
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£495 £495

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English