Cyfryngau Cymdeithasol

Conwy Road, Mochdre,

  • Shared Ownership

Tŷ Par 3 Llofft

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Mae’r eiddo yn rhan o gynllun rhanberchenogaeth ac mae’r perchnogion presennol yn dymuno cael gwared â’u cyfran o 50% ynddo.

£61,000 yw’r pris am y gyfran o 50% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £34.94 yr wythnos.

Mae’n dy bâr gyda thair ystafell wely, lolfa/ystafell bwyta, cegin/ystafell brecwast, toilet i lawr y grisiau ac ystafell wlyb i fyny grisiau, gwres canolog nwy llawn a gwydr dwbl. Mae ganddo’r fantais o ardd i’r ffrynt a gardd amgaeedig i’r cefn, a pharcio preifat hefo garej.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Tai Gogledd Cymru ar 01492 572727.

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Conway Road, Mochdre, Colwyn Bay LL28 5AR, UK
  • Cod Post: LL28 5AR
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English