Cyfryngau Cymdeithasol

270 Chester Road, Oakenholt

  • Shared Equity

Tŷ Pen Teras Dwy Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 21.04.19

Eiddo Pen Teras 2 lofft ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti

Pris fforddiadwy 70% £94,500

Bydd angen blaendal o 5%

Mae'r eiddo yn cynnwys 2 ystafell wely, Gwres Canolog Nwy, ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC

Mae gan yr eiddo gerddi i'r blaen, yr ochr a'r cefn gyda man parcio.

Daliadaeth yr eiddo yw Lesddaliad

I gofrestru diddordeb neu i drefnu gwylio, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Codi'r ffi asesu o £75.00

https://monopolybuysellrent.co...

Gweler isod am Feini prawf Cysylltiad Lleol

Blaenoriaeth 1:- 14/09/2018 - 12/10/2018
Wedi byw neu weithio am 5 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng Nghyngor Tref y Fflint, a rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr o Ward Fflint Oakenholt, neu fod â chysylltiad lleol cryf i'r Ward, drwy gael rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wŷr neu wyres sy'n byw yn y Ward ac sydd wedi bod yno ers lleiafswm o 5 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 (Ar ôl 4 wythnos) :- 13/10/2018 - 10/11/2018
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Blaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Gyngor Tref y Fflint. ee wardiau'r Fflint Castell, Fflint Trelawny a Fflint Coleshill

Blaenoriaeth 3 (Ar ôl 4 wythnos) :- 11/11/2018 - 04/01/2019
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 yna bydd y meini prawf yn ymestyn 1 a 2 i Sir y Fflint i gyd.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Chester Road, Oakenholt, Flint CH6 5SD, UK
  • Cod Post: CH6 5SD
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£135,000 £94,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English