Cae Arfryn, Mynytho

  • Discounted S106 Properties

Ty pâr, 4 ystafell wely.

  • Gwynedd
  • 4 Ystafelloedd Gwely

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw/cegin ac ystafell fwyta cynllun agored, ystafell amlbwrpas a thoiled lawr grisiau. I fyny'r grisiau ceir 4 ystafell wely, swyddfa agored ac ystafell ymolchi deuluol.

Mae gwres o dan y llawr trwy'r eiddo sy'n cael ei bweru gan bwmp gwres ffynhonnel aer. Mae lloriau derw wedi ei saernio trwy'r eiddo.

Mae gwydr dwbl UPVC ar yr holl ffenestri a drysau allanol.

O flaen yr eiddo mae man parcio ar gyfer 2-3 car yn ogystal â garej.

Yng nghefn yr eiddo mae gardd gaeedig sydd wedi ei chynnal a'i chadw'n ofalus.

Ystafell fyw/Ystafell fwyta: 3.8 x 8.4m

Cegin: 2.7 x 3.5m

Ystafell gotiau: 1.0 x 1.2

Ystafell amlbwrpas; 1.9 x 2.1m

Prif ystafell wely: 3.5 x 3.8 (incl. built in wardrobe)

Ystafell wely 2: 3.7 x 3m

Ystafell wely 3: 3.7 x 3m (in widest part)

Ystafell wely 4: 3.5 x 2.4m

Swyddfa: 3.1 x 2.4 m

Ystafell ymolchi: 3.5 x 2.1m-

Cyswllt lleol angenrheidiol :

Blaenoriaeth 1 :

a) person sydd wedi byw neu weithio yn yr Ardal Leol neu ardal y Cyngor Cymuned cyfagos am gyfnod o ddeng mlynedd yn syth cyn cyflwyno cais neu feddiannu'r eiddo.

b) person sydd yn byw tu allan i'r Ardal Leol ond sydd wedi byw yn yr Ardal Leol am gyfnod o ddeng mlynedd parhaol yn y gorffennol

c) person sydd yn byw tu allan i'r Ardal Leol ond sydd wedi byw yno yn y gorffennol am gyfanswm o 10 mlynedd gan gynnwys cyfnod parhaus o 5 mlynedd neu fwy o fewn cyfnod o ugain mlynedd.

Blaenoriaeth 2:

Fel yr uchod ond yn agor allan i'r Sir.


EPC - Energy performance certificate (EPC) - Find an energy certificate - GOV.UK (communities.gov.uk)

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Mynytho, Pwllheli LL53 7RJ, UK
  • Cod Post: LL53 7RJ
  • Ystafelloedd Gwely: 4
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£350,000 £210,000 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English