Broad Oaks, Northop - 2 x 2 Lofft

2 x Tŷ Pâr 2 Llofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 01.12.20 at 23:45

2 x Tŷ Par 2 Llofft ar gael drwy'r cynllu Rhent Canolraddol drwy NEW Homes

Mae’r cynllun yma wedi’i leoli ar ffin Cymru ger pentref Llaneurgain. Fe fydd Edwards Homes yn adeiladu 2 eiddo hyfryd â 2 ystafell wely yn y lleoliad delfrydol yma, ar ran NEW Homes. Mae’r cartrefi hardd a modern yn cynnwys dyluniadau effeithlon o ran ynni a gorffeniad o safon uchel.

Rhent Misol: £585

Y Llawr Gwaelod
Wrth gerdded i mewn i’r adeilad, byddwch yn cerdded i mewn i’r cyntedd sydd yn cynnwys y grisiau yn syth o’ch blaen i fyny i’r llawr cyntaf, a drws ar y chwith i fynd mewn i’r ystafell fyw. Mae’r ystafell fyw ym mlaen y tŷ gyda drws i fynd drwodd i’r gegin yn y cefn. Yn y gegin, mae yna doiled a drysau patio sydd yn arwain allan i’r ardd gyda glaswellt.

Mae’r gegin yn yr eiddo yma’n cynnwys popty a hob.

Llawr Cyntaf
O’r grisiau yn y cyntedd, fe fyddwch chi’n cerdded i fyny i ben y grisiau. I fyny’r grisiau, mae gennych chi 2 ystafell wely ac ystafell ymolchi.
Mae’r brif ystafell wely yn cynnwys en-suite gyda chawod, toiled a basn golchi dwylo.
Mae’r prif ystafell ymolchi yn cynnwys cawod dros y bath, toiled a basn golchi dwylo.

Tu Allan
Yn y cefn mae gardd gyda glaswellt, ac mae wedi’i amgylchynu gan ffens bren. Mae dreif ym mlaen yr eiddo er mwyn gallu parcio oddi ar y stryd. (Mae gardd gyda glaswellt ym mlaen yr adeilad ym Mhlot 22, gyda dreif ar yr ochr)

Lloriau a nodweddion eraill
Mae lloriau wedi’u cynnwys yng nghegin, toiledau, prif ystafell ymolchi a’r en-suite yn yr adeiladu yma. Y tenantiaid fydd yn darparu ac yn gosod y lloriau yn yr ystafelloedd eraill.

Gwres canolog nwy, System chwistrellu wedi’i gosod a Larymau mwg wedi’u gosod

Gwybodaeth Arall

Byddwn yn caniatáu hyd at 2 anifail gyda chaniatâd ymlaen llaw. Mae angen blaendal a mis cyntaf o rent cyn arwyddo’r ddogfen tenantiaeth

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Northop, Northop Hall, Connah’s Quay, Wepre, Shotton e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Queensferry, Oakenholt, Ewloe, Mancot, Hawarden, Sandycroft

Blaenoriaeth 3

Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Noder: Mae delwedd o eiddo o gartref y sioe ac nid yr eiddo sy'n cael ei hysbysebu

Barod i'w gosod: Mawrth / Ebrill

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH7 6BX
  • Cod Post: CH7 6BX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£585 £585

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English